EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:026:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 026, 30. tammikuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 26

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
30. tammikuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/180, annettu 27 päivänä tammikuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2022/2474 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/181, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 muuttamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta

3

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/182, annettu 23 päivänä marraskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, annetun delegoidun asetuksen (EU) 2019/2122 liitteen III tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta ( 1 )

5

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/183, annettu 23 päivänä marraskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kyseisen asetuksen liitteessä II vahvistetuista eläinlääkkeitä koskevan hyvän laboratoriokäytännön noudattamista koskevista vaatimuksista ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/184, annettu 23 päivänä tammikuuta 2023, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Ciliegia di Bracigliano” (SMM))

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/185, annettu 27 päivänä tammikuuta 2023, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa annettuun komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/607 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta yhden kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta, kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuotteiden tuonnissa kannettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/186, annettu 27 päivänä tammikuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2325 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luonnonmukaisten tuotteiden unioniin tuontia koskevan hyväksynnän myöntämisestä tietyille valvontaviranomaisille ja tarkastuslaitoksille

17

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/187, annettu 23 päivänä tammikuuta 2023, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa terveys- ja kasvinsuojeluasioiden alakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kyseisen sopimuksen liitteen XI-B muuttamiseen

20

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/188, annettu 23 päivänä tammikuuta 2023, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Itävallan tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

41

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/189, annettu 23 päivänä tammikuuta 2023, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Romania on ehdottanut, nimeämisestä

42

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/190, annettu 27 päivänä tammikuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta

43

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/191, annettu 27 päivänä tammikuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top