EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:315:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 315, 7. joulukuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 315

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
7. joulukuuta 2022


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2379, annettu 23 päivänä marraskuuta 2022, maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista, komission asetuksen (EY) N:o 617/2008 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta ( 1 )

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2380, annettu 23 päivänä marraskuuta 2022, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2014/53/EU muuttamisesta ( 1 )

30

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2381, annettu 23 päivänä marraskuuta 2022, pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ( 1 )

44

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2022/2382, annettu 1 päivänä joulukuuta 2022, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten aaltorauskun kalastuksen lopettamisesta unionin vesillä alueella 9

60

 

*

Komission asetus (EU) 2022/2383, annettu 6 päivänä joulukuuta 2022, asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta puhdasta biodieseliä käyttävien raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen tyyppihyväksynnän osalta ( 1 )

63

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/2384, annettu 25 päivänä marraskuuta 2022, palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) unionin erityisten sitoumusten luettelon muuttamisen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta palvelujen kotimaista sääntelyä koskevien neuvottelujen saattamista päätökseen koskevan julkilausuman liitteen 1 sisällyttämiseksi siihen

71

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2385, annettu 6 päivänä joulukuuta 2022, luvan antamisesta Puolan tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 168 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/805/EU muuttamisesta

87

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2386, annettu 5 päivänä joulukuuta 2022, biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteutettavien toimien jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 8673)

89

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top