EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:251:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 251, 29. syyskuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 251

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
29. syyskuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1665, annettu 26 päivänä syyskuuta 2022, kaikkiin tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamisesta GATT-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi tehdyn Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1666, annettu 13 kesäkuuta 2022, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 liitteen II tanskankielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

3

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1667, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tapauksista, joissa epäillään tai todetaan, ettei ole noudatettu unionin sääntöjä, joita sovelletaan eläinlääkkeissä tai rehun lisäaineina sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden taikka kiellettyjen tai muiden kuin sallittujen farmakologisesti vaikuttavien aineiden käyttöön tai jäämiin, annetun delegoidun asetuksen (EU) 2019/2090 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta ( 1 )

4

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1668, annettu 28 päivänä syyskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU tueksi laadituista räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevista yhdenmukaistetuista standardeista ( 1 )

6

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu EU–Sveitsi-sekakomitean päätökseen N:o 1/2022, annettu 6 päivänä syyskuuta 2022, 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, pöytäkirjan N:o 2 taulukoiden III ja IV muuttamisesta [2022/1635] ( EUVL L 245, 22.9.2022 )

17

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top