EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:198:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 198, 27. heinäkuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 198

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
27. heinäkuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1308, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1309, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä Ukrainasta ja Serbiasta peräisin olevista Malus domestica -lajin istutettaviksi tarkoitetuista kasveista

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1310, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, Indonesiasta peräisin olevien tiettyjen kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1408 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen kuumavalssattujen teräslevyjen ja -kelojen Turkista lähetetyllä tuonnilla riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Turkki, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1311, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2022, luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Norjan kuningaskunnan kanssa hallinnollisesta yhteistyöstä, petosten torjunnasta ja saatavien perinnästä arvonlisäverotuksen alalla tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen muuttamiseksi

14

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU) 2022/1312, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2022, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

16

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1313, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1314, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, Libanonin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2021/1277 muuttamisesta

18

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2022/1315, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2022, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

19

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1316, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2022, perinteisissä kasvirohdosvalmisteissa käytettäviä kasviperäisiä aineita, kasvirohdostuotteita ja niiden yhdistelmiä koskevan luettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 2008/911/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 4341)

22

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top