EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:191:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 191, 20. heinäkuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 191

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
20. heinäkuu 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1246, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2022, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Bra” (SAN))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1247, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, allurapunainen AC:n hyväksymisestä pienten muiden kuin elintarviketuotannossa käytettävien nisäkkäiden ja koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehun lisäaineena ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1248, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. -kasvista saatavan eteerisen öljyn hyväksymisestä tiettyjen eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1249, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, Ensifer adhaerens CNCM I-5541 -bakteerin tuottaman syanokobalamiinin muodossa olevan B12-vitamiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1250, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, etyyliakrylaatin, pentyyli-isovaleraatin, butyyli-2-metyylibutyraatin, 2-metyyliundekanaalin, (2E)-metyylikrotonihapon, etyyli-(E,Z)-deka-2,4-dienoaatin, butan-2-onin, sykloheksyyliasetaatin, 3,4-dimetyylisyklopentaani-1,2-dionin, 5-etyyli-3-hydroksi-4-metyylifuran-2(5H)-onin, fenetyylibutyraatin, heksyylifenyyliasetaatin, 4-metyyliasetofenonin, 4-metoksiasetofenonin, 3-metyylifenolin, 3,4-dimetyylifenolin, 1-metoksi-4-metyylibentseenin, trimetyylioksatsolin ja 4,5-dihydrotiofen-3(2H)-onin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1251, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, tehoaineiden suoraketjuiset perhosten feromonit (asetaatit) hyväksynnän uusimisesta vähäriskisinä tehoaineina ja tehoaineiden suoraketjuiset perhosten feromonit (aldehydit ja alkoholit) hyväksynnän uusimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

35

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1252, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/408 muuttamisesta korvattavien aineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1253, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, asetuksen (EU) N:o 748/2012 oikaisemisesta tiettyjä delegoidulla asetuksella (EU) 2022/201 käyttöön otettuja vaatimuksia koskevien poikkeusten osalta

45

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1254, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, asetuksen (EU) 2015/640 muuttamisesta uusien täydentävien lentokelpoisuusvaatimusten käyttöönoton osalta

47

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1255, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden tai mikrobilääkeryhmien nimeämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 mukaisesti ( 1 )

58

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1256, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2022, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston 226. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 6 olevaan I osaan ehdotetun muutoksen 48 hyväksymiseen

61

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1257, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022, alueiden komitean viiden jäsenen ja seitsemän varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

63

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1258, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

66

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1259, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhden jäsenen, jota Luxemburgin suurherttuakunta on ehdottanut, nimeämisestä

68

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1260, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean yhden jäsenen, jota Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

69

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/1261, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

71

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1262, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2022, tilapäisen tuen myöntämisestä Romanialle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1355 muuttamisesta

72

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/1263, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2022, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien grafiittielektrodijärjestelmien tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä

81

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top