EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:151:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 151, 2. kesäkuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 151

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
2. kesäkuu 2022


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/858, annettu 30 päivänä toukokuuta 2022, hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä ja asetusten (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 909/2014 sekä direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/859, annettu 24 päivänä toukokuuta 2022, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

34

 

*

Komission asetus (EU) 2022/860, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteen III muuttamisesta punariisin monakoliinien osalta ( 1 )

37

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/861, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2022, kouluhedelmiä ja -vihanneksia sekä koulumaitoa koskeviin jäsenvaltioiden toisiin pyyntöihin sovellettavista poikkeussäännöistä ja täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2017/39 poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse unionin tuen uudelleenjaosta 1 päivän elokuuta 2022 ja 31 päivän heinäkuuta 2023 väliseksi ajaksi

42

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/862, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2022, asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta ( 1 )

45

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/863, annettu 24 päivänä toukokuuta 2022, yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella perustetussa EU:n ja yhteistä passitusta soveltavien maiden sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseisen yleissopimuksen muutoksiin

62

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/864, annettu 24 päivänä toukokuuta 2022, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Lietuvos Bankasin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

64

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/865, annettu 24 päivänä toukokuuta 2022, luvan antamisesta Tšekin tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

66

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/866, annettu 25 päivänä toukokuuta 2022, biosidivalmisteen Primer PIP luvan myöntämisehtoja koskevista ratkaisematta jääneistä vastalauseista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 3318)  ( 1 )

68

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2022/867, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2022, jäsenvaltioiden öljyn varmuusvarastojen liikkeelle laskemisesta Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen seurauksena

72

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä ( EUVL L 167, 27.6.2012 )

74

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top