EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:137:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 137, 16. toukokuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 137

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
16. toukokuu 2022


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/738, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2022, ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/739, annettu 13 päivänä toukokuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eräiden siipikarjanlihan tuontia koskevien tariffikiintiöiden sekä maitojauheen Dominikaaniseen tasavaltaan vientiä koskevan tariffikiintiön hallinnoinnista

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/740, annettu 13 päivänä toukokuuta 2022, tehoaineen 1,3-diklooripropeeni hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/741, annettu 13 päivänä toukokuuta 2022, unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2023, 2024 ja 2025 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/601 kumoamisesta ( 1 )

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/742, annettu 13 päivänä toukokuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/743, annettu 13 päivänä toukokuuta 2022, afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä torjuntatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/605 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

45

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2022/744, annettu 10 päivänä toukokuuta 2022, Euroopan unionin Ukrainassa toteuttaman siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevan neuvontaoperaation (EUAM Ukraina) operaation johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EUAM Ukraina/1/2022)

82

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/745, annettu 11 päivänä toukokuuta 2022, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 3187)  ( 1 )

84

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/746, annettu 13 päivänä toukokuuta 2022, afrikkalaiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä kiireellisistä toimenpiteistä Italiassa (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 3240)  ( 1 )

173

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2022/747, annettu 5 päivänä toukokuuta 2022, ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen 2012/120/EU muuttamisesta (EKP/2011/23) (EKP/2022/23)

177

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top