EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:109:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 109, 8. huhtikuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 109

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
8. huhtikuu 2022


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/562, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2022, asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse koheesiopoliittisesta tukitoimesta Euroopan pakolaisten auttamiseksi (CARE)

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2022/563, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2022, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle

6

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Barbadosin välisen sopimuksen voimaantulosta

13

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/564, annettu 19 päivänä marraskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/565, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022, 3-nitro-oksipropanolivalmisteen hyväksymisestä lypsylehmien ja siitoslehmien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija: DSM Nutritional Products Ltd, jota edustaa unionissa DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ( 1 )

32

 

*

Komission asetus (EU) 2022/566, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse flutianiilin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

35

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/567, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2022, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisellä kauppa- ja yhteistyösopimuksella perustetussa kumppanuusneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansalaisyhteiskuntafoorumin toimintaa koskevien toimintaohjeiden hyväksymiseen

48

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/568, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2022, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetuissa tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevässä erityiskomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevän erityiskomitean työjärjestyksen hyväksymiseen

52

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/569, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2022, DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Italian kanssa

58

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/570, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2022, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Italian kanssa

60

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/571, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2022, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Italian kanssa

62

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/572, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2022, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa

64

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/573, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022, kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä annetun päätöksen (YUTP) 2019/538 muuttamisesta

66

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/574, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2022, joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon tukemisesta annetun päätöksen (YUTP) 2017/809 muuttamisesta

67

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/575, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2022, kiireellisistä toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin unioniin kulkeutumisen estämiseksi kolmansista maista tai kolmansilta alueilta tulevien heinien ja olkien lähetysten mukana ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2208 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 2078)  ( 1 )

69

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2021/2278, annettu 20 päivänä joulukuuta 2021, tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta sekä asetuksen (EU) N:o 1387/2013 kumoamisesta ( EUVL L 466, 29.12.2021 )

73

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2004/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) ( EUVL L 158, 30.4.2004 ) (Oikaistu toisinto julkaistu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 23 )

74

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2022/338, annettu 28 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavasta avustustoimenpiteestä, jolla toimitetaan Ukrainan asevoimille tappavan voiman aikaansaamiseen suunniteltuja puolustustarvikkeita ja alustoja ( EUVL L 60, 28.2.2022 )

75

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2022/339, annettu 28 päivänä helmikuuta 2022, Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavasta avustustoimenpiteestä, jolla tuetaan Ukrainan asevoimia ( EUVL L 61, 28.2.2022 )

76

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top