EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:450:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 450, 16. joulukuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 450

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
16. joulukuuta 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2235, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021, vuonna 2021 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin muiden kantojen edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi neuvoston asetuksen (EU) N:o 1224/2009 mukaisesti tehtävistä vähennyksistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1420 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2236, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021, liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1529 täytäntöönpanoa koskevista erityisistä säännöistä

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2237, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021, asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta jokasään lentotoimintaa sekä ohjaamomiehistön koulutusta ja tarkastuslentoja koskevien vaatimusten osalta

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2238, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/773 muuttamisesta loppuopasteita koskevien erityistapausten vaiheittaisen poistamisen osalta ( 1 )

57

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2239, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien voimalaitoskoon teräksisten tuulivoimalatornien tuonnissa

59

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2240, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

137

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2241, annettu 13 päivänä joulukuuta 2021, eurooppalaisen tutkimusalueen ja innovoinnin komitean kokoonpanosta ja toimeksiannosta

143

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2242, annettu 13 päivänä joulukuuta 2021, neuvoston puheenjohtajuuden hoitamista koskevan Eurooppa-neuvoston päätöksen täytäntöönpanotoimenpiteistä ja neuvoston valmisteluelinten puheenjohtajuudesta tehdyn päätöksen 2009/908/EU muuttamisesta

148

 

*

Komission päätös (EU) 2021/2243, annettu 15 päivänä joulukuuta 2021, henkilötietojen käsittelyä koskevien sisäisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse tietojen antamisesta rekisteröidyille ja rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamisesta komission tieto- ja viestintäjärjestelmien turvallisuuden tarkoituksiin

149

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2020/1224, annettu 16 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava saataville ( EUVL L 289, 3.9.2020 )

156

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/1225, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön arvopaperistamisesta saataville asettamien tietojen muotoa ja vakiomuotoisia taulukkomalleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( EUVL L 289, 3.9.2020 )

157

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/1060, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä ( EUVL L 231, 30.6.2021 )

158

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2021/690, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman (sisämarkkinaohjelma) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014 ja (EU) N:o 652/2014 kumoamisesta ( EUVL L 153, 3.5.2021 )

159

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top