EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:429:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 429, 1. joulukuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 429

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
1. joulukuuta 2021


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/2101, annettu 24 päivänä marraskuuta 2021, direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2102, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

15

 

*

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välinen – Sopimus yhteisestä ilmailualueesta

17

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2103, annettu 19 päivänä elokuuta 2021, verkkoportaalin toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/818 49 artiklan 6 kohdan mukaisesti

65

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2104, annettu 19 päivänä elokuuta 2021, verkkoportaalin toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 49 artiklan 6 kohdan mukaisesti

72

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2105, annettu 28 päivänä syyskuuta 2021, elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/241 täydentämisestä määrittelemällä menetelmä sosiaalimenojen raportointia varten

79

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2106, annettu 28 päivänä syyskuuta 2021, elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/241 täydentämisestä vahvistamalla yhteiset indikaattorit ja elpymisen ja palautumisen tulostaulun yksityiskohtaiset osat

83

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2107, annettu 26 päivänä marraskuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

92

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2108, annettu 29 päivänä marraskuuta 2021, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 323. kerran

97

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2109, annettu 30 päivänä marraskuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/704 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse biosidivalmisteperheelle ”INSECTICIDES FOR HOME USE” myönnettyyn unionin lupaan tehtävistä hallinnollisista muutoksista ( 1 )

99

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2110, annettu 30 päivänä marraskuuta 2021, afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä torjuntatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/605 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

108

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2111, annettu 25 päivänä marraskuuta 2021, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kalastustyöryhmän perustamiseen ja sen työjärjestyksen hyväksymiseen

146

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/2112, annettu 25 päivänä marraskuuta 2021, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

151

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/2113, annettu 30 päivänä marraskuuta 2021, El Salvadorin tasavallan antamien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti annettujen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

152

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen 8 artiklan 1 kohdan P alakohdalla perustetun erityiskomitean päätös N:o 1/2021, annettu 29 päivänä lokakuuta 2021, sosiaaliturvan yhteensovittamisesta tehdyn pöytäkirjan liitteiden muuttamisesta [2021/2114]

155

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätökseen (YUTP) 2021/2059, annettu 23 päivänä marraskuuta 2021, Välimerellä toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota (EUNAVFOR MED IRINI) koskevan luvan vahvistamisesta uudelleen (EUNAVFOR MED IRINI/5/2021) ( EUVL L 422, 26.11.2021 )

192

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top