EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:402:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 402, 15. marraskuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 402

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
15. marraskuuta 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1972, annettu 11 päivänä elokuuta 2021, Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2017/1004 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1139 täydentämisestä vahvistamalla toimijoille tiettyjen syrjäisimmiltä alueilta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja kaupan pitämisessä aiheutuneiden lisäkustannusten laskentaperusteet

1

 

*

Komission asetus (EU) 2021/1973, annettu 12 päivänä marraskuuta 2021, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 saksankielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1974, annettu 12 päivänä marraskuuta 2021, luvan antamisesta Synsepalum dulcificum -kasvin kuivattujen hedelmien saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1975, annettu 12 päivänä marraskuuta 2021, luvan antamisesta Locusta migratoria -sirkan jäädytettyjen, kuivattujen ja jauhettujen muotojen saattamiseksi markkinoille uuselintarvikkeena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1976, annettu 12 päivänä marraskuuta 2021, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Amerikan yhdysvalloista ja Saudi-Arabian kuningaskunnasta peräisin olevan etyleeniglykolin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöönotetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1977, annettu 12 päivänä marraskuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

60

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1978, annettu 11 päivänä elokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), butyylibentsyyliftalaatin (BBP), dibutyyliftalaatin (DBP) ja di-isobutyyliftalaatin (DIBP) käytölle lääkinnällisistä laitteista talteen otetuissa ja lääkinnällisten laitteiden korjaamiseen tai kunnostamiseen käytettävissä varaosissa ( 1 )

65

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1979, annettu 11 päivänä elokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käytölle muovikomponenteissa magneettikuvauksen (MRI) vastaanotinkeloissa ( 1 )

69

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1980, annettu 11 päivänä elokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käytölle ioniselektiivisissä elektrodeissa ihmiskehon nesteiden ja/tai dialyysinesteiden analysointia varten ( 1 )

73

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/1981, annettu 9 päivänä marraskuuta 2021, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevässä maailmanfoorumissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi E-sääntöihin nro 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 ja 159, ehdotuksista muutoksiksi konsolidoituihin päätöslauselmiin R.E.3 ja R.E.5, ehdotuksista muutoksiksi keskinäisiin päätöslauselmiin M.R.1 ja M.R.2 sekä ehdotuksista luviksi, jotka koskevat muutosten laatimista jalankulkijoiden turvallisuutta koskevaan GTR-sääntöön sekä todellisia ajonaikaisia kokonaispäästöjä ja jarrujen hiukkaspäästöjä koskevien GTR-sääntöjen laatimista

77

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top