EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:277:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 277, 2. elokuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 277

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
2. elokuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1253, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta kestävyystekijöiden, -riskien ja -mieltymysten sisällyttämiseksi tiettyihin sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskeviin vaatimuksiin ja toiminnan harjoittamisen edellytyksiin ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1254, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 oikaisemisesta ( 1 )

6

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1255, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 muuttamisesta kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden osalta, jotka vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on otettava huomioon ( 1 )

11

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1256, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta kestävyysriskien sisällyttämiseksi vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten hallintoon ( 1 )

14

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1257, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoitujen asetusten (EU) 2017/2358 ja (EU) 2017/2359 muuttamisesta kestävyystekijöiden ja -mieltymysten sisällyttämiseksi vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskeviin tuotehallintavaatimuksiin ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettaviin liiketoiminnan menettelytapaa ja sijoitusneuvontaa koskeviin sääntöihin ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1258, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Őrségi tökmagolaj” (SMM))

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1259, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Tuzséri alma” (SAN))

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1260, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (”Pera Mantovana” (SMM))

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1261, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Olio di Roma” (SMM))

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1262, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021, erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutosten hyväksymisestä (”Iaşi” (SAN))

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1263, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle (”Muškat momjanski / Moscato di Momiano” (SAN))

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1264, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021, suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää koskevan eritelmän muutoksen hyväksymisestä (”Coteaux du Libron” (SMM))

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1265, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021, tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän rekisteröimisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 30 artiklan 2 kohdan nojalla (”Bayerischer Bärwurz”)

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1266, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2021, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1267, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2021, lopullisten tasoitustullien käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

62

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1268, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2021, afrikkalaista sikaruttoa koskevista erityisistä torjuntatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/605 liitteen I muuttamisesta ( 1 )

99

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1269, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 muuttamisesta kestävyystekijöiden sisällyttämiseksi tuotevalvontavelvoitteisiin ( 1 )

137

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1270, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2021, direktiivin 2010/43/EU muuttamisesta kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden ottamiseksi huomioon siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) osalta ( 1 )

141

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös (EU, Euratom) 2021/1271, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen johtajan nimittämisestä

145

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1272, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2021, Vatikaanivaltion myöntämien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti myönnettyjen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

148

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1273, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2021, San Marinon myöntämien koronatodistusten ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/953 mukaisesti myönnettyjen todistusten vastaavuuden vahvistamisesta vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden käyttämisen helpottamiseksi unionissa ( 1 )

151

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top