EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:269:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 269, 28. heinäkuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 269

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
28. heinäkuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1223, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2021, tietokokonaisuuksien teknisten tietojen täsmentämisestä, teknisten mallien vahvistamisesta tietojen toimittamista varten ja otantatutkimuksen järjestämisestä laadittavia laaturaportteja koskevien yksityiskohtaisten järjestelyjen ja sisällön täsmentämisestä tieto- ja viestintätekniikan käytön aihealueella viitevuodeksi 2022 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 mukaisesti ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1224, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2021, yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä verkkopalvelun toimintaa varten ja siihen sovellettavista tietosuojaa ja turvallisuutta koskevista säännöistä sekä toimenpiteistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2226 tarkoitetun verkkopalvelun kehittämistä ja teknistä toteuttamista varten ja komission täytäntöönpanopäätöksen C(2019) 1230 kumoamisesta

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1225, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 mukaista tiedonvaihtoa koskevien järjestelyjen täsmentämisestä ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1197 muuttamisesta unionin ulkoisen viennin jäsenvaltion sekä raportointiyksiköiden velvollisuuksien osalta ( 1 )

58

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2021/1226, annettu 21 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY liitteen II muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen yhteisten melun arviointimenetelmien osalta ( 1 )

65

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1227, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2021, DNV GL AS -laitoksen hyväksynnän muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 16 artiklan mukaisesti

143

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top