EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:125:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 125, 13. huhtikuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 125

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
13. huhtikuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/587, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 359/2011 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/588, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2021, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä, (”Stelvio”/”Stilfser” (SAN))

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/589, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2021, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 320. kerran

13

 

*

Komission asetus (EU) 2021/590, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aklonifeenin, boskalidin, lehmänmaidon, etofenproksin, ferripyrofosfaatin, L-kysteiinin, lambda-syhalotriinin, maleiinihydratsidin, mefentriflukonatsolin, natrium-5-nitroguaiakolaatin, natrium-o-nitrofenolaatin, natrium-p-nitrofenolaatin ja triklopyyrin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/591, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, nimen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Χαλλούμι” (Halloumi) / ”Hellim” (SAN))

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/592, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan unionin puolesta tehtävästä ehdotuksesta klooripyrifossin lisäämiseksi pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen A liitteeseen

52

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/593, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2021, sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa ja Reinin navigaation keskuskomissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta jokitiedotuspalvelujen yhdenmukaistettujen standardien hyväksymiseen

54

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/594, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2021, sisävesiliikenteen normien laadinnasta vastaavassa eurooppalaisessa komiteassa ja Reinin navigaation keskuskomissiossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sisävesiliikenteen ammattipätevyyttä koskevien normien hyväksymiseen

56

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/595, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2021, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP muuttamisesta

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top