EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:077:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 077, 5. maaliskuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 77

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
5. maaliskuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (Euratom) 2021/390, annettu 20 päivänä helmikuuta 2020…, hyväksynnän antamisesta sille, että Euroopan komissio tekee Euroopan atomienergiayhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen sopimuksen tutkimus- ja kehittämisyhteistysötä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/391, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/392, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin liittyvien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1014/2010, (EU) N:o 293/2012, (EU) 2017/1152 ja (EU) 2017/1153 kumoamisesta ( 1 )

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2021/393, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan talousalueesta tehdyllä sopimuksella perustetussa ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseiseen sopimukseen sisältyvässä tavaroiden kuljetuksia koskevien tarkastusten ja muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevassa pöytäkirjassa 10 olevien II a luvun ja liitteiden I ja II muuttamiseen

27

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/394, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta

29

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/395, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/668 muuttamisesta niiden yhdenmukaistettujen standardien osalta, jotka koskevat suojavaatetuksen sähköstaattisia ominaisuuksia, palomiesten ja moottoripyöräilijöiden suojavaatetusta, lumilautailussa käytettävää suojavaatetusta, nestemäisiä torjunta-aineita käsittelevien sekä torjunta-aineilla käsitellyllä alueella työskentelevien työntekijöiden suojavaatteita, näkyvyyttä lisääviä tuotteita käyttötarkoituksiin, joihin liittyy keskinkertainen riski, seikkailuratojen välineitä ja suojavaatetusta valokaaren termisiltä vaaroilta suojautumiseksi

35

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2020/2151, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä ( EUVL L 428, 18.12.2020 )

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top