EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:433:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 433, 22. joulukuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 433

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
22. joulukuuta 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2173, annettu 16 päivänä lokakuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 liitteiden I, II ja III muuttamisesta seurantaparametrien päivittämiseksi ja tiettyjen sääntömääräisen testausmenettelyn muuttamiseen liittyvien näkökohtien selventämiseksi ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2174, annettu 19 päivänä lokakuuta 2020, jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteiden IC, III, IIIA, IV, V, VII ja VIII muuttamisesta ( 1 )

11

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2175, annettu 20 päivänä lokakuuta 2020, monivuotisen rullaavan suunnitelman vahvistamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/256 muuttamisesta

20

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2176, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020, delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 muuttamisesta ydinpääomaeristä vähennettävien ohjelmistohyödykkeiden osalta ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2177, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Haricot de Castelnaudary” (SMM))

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2178, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Pouligny-Saint-Pierre” (SAN)) annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1433 oikaisemisesta

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2179, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

33

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/2180, annettu 18 päivänä joulukuuta 2020, toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/1429 säädetyn viiteajanjakson jatkamisesta ( 1 )

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2181, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2021 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8996)

39

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2182, annettu 18 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin puolesta annettavasta, tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 649/2012 mukaisten kemikaalien tulevaa tuontia koskevasta lopullisesta tuontivastineesta sekä kyseisen asetuksen mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista unionin tuontipäätöksistä 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8977)

55

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2183, annettu 21 päivänä joulukuuta 2020, minkeissä ja muissa Mustelidae-heimoon kuuluvissa eläimissä sekä supikoirissa esiintyvästä SARS-CoV-2-tartunnasta ilmoittamiseen liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 9531)  ( 1 )

76

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2020/2153, annettu 7 päivänä lokakuuta 2020, neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 muuttamisesta operatiivisten henkilötietojen ryhmien ja niiden rekisteröityjen ryhmien osalta, joiden operatiivisia henkilötietoja Euroopan syyttäjänvirasto voi käsitellä asiakirja-aineistosta laaditussa hakemistossa ( EUVL L 431, 21.12.2020 )

80

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top