EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:425:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 425, 16. joulukuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 425

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
16. joulukuuta 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2095, annettu 9 päivänä joulukuuta 2020, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Aceite de la Comunitat Valenciana” (SAN))

1

 

*

Komission asetus (EU) 2020/2096, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden (CMR-aineet), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 kattamien laitteiden, pysyvien orgaanisten yhdisteiden, tiettyjen nestemäisten aineiden tai seosten, nonyylifenolin ja atsoväriaineiden testausmenetelmien osalta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EU) 2020/2097, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 4 osalta ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2098, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, Kanadasta lähetetyn biodieselin tuontia koskevan lopullisen tasoitustullin ja lopullisen polkumyyntitullin soveltamisalan laajentamisesta riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Kanada, annettuja neuvoston täytäntöönpanoasetuksia (EU) N:o 443/2011 ja (EU) N:o 444/2011 koskevan tarkastelun vireillepanosta sen määrittämiseksi, voidaanko näistä toimenpiteistä myöntää vapautus yhdelle kanadalaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle, polkumyyntitullin kumoamisesta kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuonnissa ja kyseisen vientiä harjoittavan tuottajan tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2099, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/386 muuttamisesta niiden tariffikiintiöiden, joilla kiintiökausi on käynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/216 1 artiklan 2 kohdan soveltamispäivänä, jakamista koskevien erityisten sääntöjen osalta

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2100, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2101, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, tehoaineen piimaa hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

79

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2102, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, Yhdistyneen kuningaskunnan tekemien, hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimusten mukaisuutta koskevien tarkastusten hyväksymisestä sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta

84

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2103, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, kolmansista maista lähtöisin olevan humalan tuonnista annetun asetuksen (EY) N:o 1295/2008 muuttamisesta

87

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2104, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen parafiiniöljy hyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseksi ( 1 )

93

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2105, annettu 15 päivänä joulukuuta 2020, tehoaineen etoksatsoli hyväksynnän uusimisesta korvattavana aineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

96

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2106, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Suomen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY nojalla toteuttamasta suojatoimenpiteestä, jolla kielletään Biltema Nordic Services AB:n valmistaman ja Biltema Suomi Oy:n Suomen markkinoilla jakeleman korjaamonosturin (malli 15–371) markkinoille saattaminen (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8781)  ( 1 )

101

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2107, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, päätöksen 2007/25/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8789)  ( 1 )

103

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top