EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:419:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 419, 11. joulukuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 419

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
11. joulukuuta 2020


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi (EU) 2020/2020 annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteisiin ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin sovellettavaa arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2021, annettu 10 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 9 artiklan täytäntöönpanosta

5

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/2022 annettu 4 päivänä joulukuuta 2020, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IV (Energia) muuttamiseen ( 1 )

12

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/2023 annettu 4 päivänä joulukuuta 2020, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IV (Energia) muuttamiseen ( 1 )

13

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/2024 annettu 4 päivänä joulukuuta 2020, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IV (Energia) muuttamiseen ( 1 )

14

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/2025 annettu 4 päivänä joulukuuta 2020, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IV (Energia) muuttamiseen ( 1 )

15

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/2026 annettu 4 päivänä joulukuuta 2020, Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta tiettyjen elintarvikkeiden hankintojen vapauttamista vientikieltojen tai -rajoitusten soveltamisesta koskevan päätöksen hyväksymiseen

16

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/2027 annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, EU–Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen liitteessä II olevaa lisäystä 2 koskeviin muutoksiin ja liitteessä II olevaa 15, 16, 19, 20 ja 30 artiklaa koskevien selittävien huomautusten antamiseen, sekä päätösten (EU) 2016/1001 ja (EU) 2016/1336 kumoamisesta

18

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/2028 annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella perustetussa vakautus- ja assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta mainitun sopimuksen muuttamiseen korvaamalla sen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva pöytäkirja N:o 3

20

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/2029, annettu 7 päivänä joulukuuta 2020, kaupasta ja yhteistyöstä tehdyllä Euroopan yhteisöjen sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön (PLO) väliaikaisella Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta mainitun sopimuksen muuttamiseen korvaamalla sen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskeva pöytäkirja N:o 3

22

 

*

Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2030, annettu 10 päivänä joulukuuta 2020, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta

24

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/2031 annettu 10 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin valmiuksien kehittämistä koskevasta operaatiosta Somaliassa (EUCAP Somalia) annetun päätöksen 2012/389/YUTP muuttamisesta

26

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/2032 annettu 10 päivänä joulukuuta 2020, Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen osallistumista koskevasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta annetun päätöksen 2010/96/YUTP muuttamisesta

28

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/2033, annettu 10 päivänä joulukuuta 2020, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta

30

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä ( EUVL L 321, 17.12.2018 )

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top