EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:402:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 402, 1. joulukuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 402

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
1. joulukuuta 2020


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/1790, annettu 16 päivänä marraskuuta 2020, luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettua valmisteverokantaa tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin

1

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/1791, annettu 16 päivänä marraskuuta 2020, luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guayanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa

7

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/1792, annettu 16 päivänä marraskuuta 2020, Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verosta

13

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2020/1793, annettu 16 päivänä marraskuuta 2020, päätöksen N:o 940/2014/EU muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmän soveltamisajan osalta

21

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1794, annettu 16 päivänä syyskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II olevan I osan muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siirtymävaiheen ja muun kuin luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston käytöstä ( 1 )

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1795, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, lysiinin ja glutamiinihapon rautakelaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1796, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524:n tuottaman L-glutamiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1797, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, Escherichia coli KCCM 80159:n tuottaman L-valiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1798, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, Corynebacterium glutamicum DSM 32932:n tuottaman L-lysiinimonohydrokloridin ja Corynebacterium glutamicum KFCC 11043:n tuottaman L-lysiinisulfaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

39

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1799, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, Komagataella phaffii CGMCC 12056:n tuottamaa 6-fytaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä broilerien ja munivien kanojen rehun lisäaineeksi (hyväksynnän haltija: Andrés Pintaluba S.A) ( 1 )

43

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1800, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, Corynebacterium glutamicum KCCM 80188:sta käymisreaktiolla tuotetun natriumglutamaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1801, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, suorien tukien mukauttamisasteen tarkistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2020 osalta

49

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2020/1802, annettu 27 päivänä marraskuuta 2020, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen, EMAS-järjestelmään liittymisen edellyttämät vaiheet esittävän käyttäjän käsikirjan muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8151)  ( 1 )

51

 

*

Komission päätös (EU) 2020/1803, annettu 27 päivänä marraskuuta 2020, painotuotteita, paperitavaroita ja paperisia kantokasseja koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8155)  ( 1 )

53

 

*

Komission päätös (EU) 2020/1804, annettu 27 päivänä marraskuuta 2020, elektronisia näyttöjä koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8156)  ( 1 )

73

 

*

Komission päätös (EU) 2020/1805, annettu 27 päivänä marraskuuta 2020, päätösten 2014/350/EU ja (EU) 2016/1349 muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä tekstiilituotteile ja jalkineille koskevien ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten voimassaolon pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8152)  ( 1 )

89

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1806, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, polttomoottorilla varustetuissa henkilöautoissa ja vain sisäisesti ladattavissa sähkökäyttöisissä hybridihenkilöautoissa moottori käynnissä toteutettavan rullaustoiminnon hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanopäätösten 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102 ja (EU) 2020/1222 kumoamisesta ( 1 )

91

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1807, annettu 27 päivänä marraskuuta 2020, Yhdistyneen kuningaskunnan työterveys- ja työturvallisuusviranomaisen biosidivalmisteen Biobor JF markkinoilla saataville asettamisen ja käytön sallimiseksi toteuttaman toimen jatkamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8158)

138

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1808, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/1698 muuttamisesta tiettyjen lastenhoitotarvikkeiden, lasten kalusteiden, kuntolaitteiden sekä savukkeiden palamisalttiuden eurooppalaisten standardien osalta ( 1 )

140

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1809, annettu 30 päivänä marraskuuta 2020, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8591)  ( 1 )

144

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top