EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:379:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 379, 13. marraskuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 379

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
13. marraskuuta 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1676, annettu 31 päivänä elokuuta 2020, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 25 artiklan muuttamisesta asiakkaan toiveiden mukaan sekoitettujen maalien osalta ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1677, annettu 31 päivänä elokuuta 2020, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin liittyvien tietovaatimusten toimivuuden parantamiseksi ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1678, annettu 6 päivänä marraskuuta 2020, erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutosten hyväksymisestä (”Rioja” (SAN))

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1679, annettu 6 päivänä marraskuuta 2020, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Soltvadkerti” (SAN)

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1680, annettu 6 päivänä marraskuuta 2020, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle (”Friuli” / ”Friuli Venezia Giulia” / ”Furlanija” / ”Furlanija Julijska krajina” (SAN))

26

 

*

Komission asetus (EU) 2020/1681, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen aromiaineiden poistamisesta unionin luettelosta ( 1 )

27

 

*

Komission asetus (EU) 2020/1682, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta ( 1 )

31

 

*

Komission asetus (EU) 2020/1683, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II ja III muuttamisesta ( 1 )

34

 

*

Komission asetus (EU) 2020/1684, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen VI muuttamisesta ( 1 )

42

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1685, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen bupivakaiini luokittelemiseksi sen jäämien enimmäismäärän osalta ( 1 )

44

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1686, annettu 12 päivänä marraskuuta 2020, tiettyjen Turkista peräisin olevien raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnin asettamisesta kirjaamisvelvoitteen alaiseksi

47

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/1687, annettu 2 päivänä syyskuuta 2020, neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS liitteen muuttamisesta uuden psykoaktiivisen aineen N,N-dietyyli-2-[[4-(1-metyylietoksi)fenyyli]metyyli]-5-nitro-1H-bentsimidatsoli-1-etaaniamiini (isotonitatseeni) huumausaineen määritelmään sisällyttämisen osalta

55

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2020/1688, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2020/187 muuttamisesta (EKP/2020/48)

58

 

*

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2020/1689, annettu 16 päivänä syyskuuta 2020, sellaisen väliaikaisen vaatimuksen jatkamisesta, jolla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on nettomääräisiä lyhyitä positioita, vaaditaan alentamaan sellaisten yritysten liikkeeseen laskettua osakepääomaa koskevia nettomääräisiä lyhyitä positioita koskevia ilmoituskynnysarvoja, joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla yli sen kynnysarvon, joka edellyttää ilmoitusta toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 28 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti

60

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2020/1690, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen EKP/2015/510 muuttamisesta (EKP/2020/45)

77

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2020/1691, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta (EKP/2020/47)

92

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2020/1692, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta (EKP/2020/46)

94

 

 

TYÖJÄRJESTYKSET

 

*

Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen hallintoneuvoston päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 2020, sisäisistä säännöistä rekisteröidyille kuuluvien tiettyjen oikeuksien rajoittamiseksi BBI-yhteisyrityksen toimintaan liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä

96

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top