EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:221:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 221, 10. heinäkuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 221

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
10. heinäkuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/987, annettu 20 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1254/2014 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/988, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2020, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta ( 1 )

3

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/989, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2020, delegoidun asetuksen (EU) 2020/124 muuttamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden tiettyjen määräysten ja liitteiden osalta

5

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/990, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin vesieläinten ja vesieläimistä saatavien eläinperäisten tuotteiden siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä ja sen todentamista koskevien vaatimusten osalta ( 1 )

42

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/991, annettu 13 päivänä toukokuuta 2020, Vietnamin sosialistisesta tasavallasta peräisin olevan riisin tuonnissa sovellettavien tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

64

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/992, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, Aspergillus niger (DSM 25770) -organismin tuottamaa 6-fytaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä kaikkien munantuotantoon tarkoitettujen lintulajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija BASF SE) ( 1 )

73

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/993, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) -organismin tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia (EC 3.2.1.8) sisältävän valmisteen hyväksymisestä rehun lisäaineena kaikille lihotukseen tarkoitetuille siipikarjalajeille, lukuun ottamatta broilereita, koristetarkoituksissa pidettäville linnuille, kaikille vieroitetuille sikaeläimille, lukuun ottamatta vieroitettuja porsaita, sekä kaikille lihotukseen tarkoitetuille sikaeläimille, lukuun ottamatta lihasikoja (hyväksynnän haltija Berg and Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

76

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/994, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, monensiinin ja nikarbatsiinin (Monimax) hyväksymisestä rehun lisäaineena lihakalkkunoille, broilereille ja kananuorikoille (hyväksynnän haltija Huvepharma NV) ( 1 )

79

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/995, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, Aspergillus oryzae (DSM 26372) -mikro-organismin tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä imettävien emakoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products Ltd., jota edustaa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

84

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/996, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, karvakrolia, tymolia, D-karvonia, metyylisalisylaattia ja L-mentolia sisältävän valmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Biomin GmbH) ( 1 )

87

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/997, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, emäksisen L-lysiinin (nestemäinen), L-lysiinisulfaatin ja L-lysiinimonohydrokloridin (teknisesti puhdas) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

90

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/998, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, astaksantiini-dimetyylidisukkinaatin hyväksynnän uusimisesta kaloille ja äyriäisille tarkoitetun rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 393/2008 kumoamisesta ( 1 )

96

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/999, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen hyväksymisestä ja nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden jäljitettävyydestä ( 1 )

99

 

*

Komission asetus (EU) 2020/1000, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimusten osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1253/2014 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta ( 1 )

105

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1001, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY soveltamiseksi energiajärjestelmien nykyaikaistamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen tietyissä jäsenvaltioissa tehtäviä investointeja tukevan modernisaatiorahaston toiminnan osalta

107

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, poikkeuksen myöntämiseksi täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2019/2072 Yhdysvalloista peräisin olevan tai Yhdysvalloissa jalostetun saarnea olevan puutavaran unioniin tuontia koskevien vaatimusten osalta

122

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1003, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, tehoaineen Phlebiopsis gigantea kantojen VRA 1835, VRA 1984 ja FOC PG 410.3 hyväksynnän uusimisesta vähäriskisinä aineina kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

127

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1004, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, perusaineen lehmänmaito hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

133

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1005, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta ( 1 )

137

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/517, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta sekä asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta ( EUVL L 91, 29.3.2019 )

164

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta ( EUVL L 169, 25.6.2019 )

168

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top