EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:176:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 176, 5. kesäkuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 176

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
5. kesäkuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/743, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2020, delegoidun asetuksen (EU) 2017/891 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tuottajaorganisaatioiden kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemisesta hedelmä- ja vihannesalalla

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/744, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1800 muuttamisesta ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/745, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/1042 muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden soveltamispäivien lykkäämiseksi covid-19-pandemian yhteydessä ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/746, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden soveltamispäivien lykkäämiseksi covid-19-pandemian yhteydessä ( 1 )

13

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/625, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden lähetysten unioniin tuloa koskevista vaatimuksista ( EUVL L 131, 17.5.2019 )

15

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) ( EUVL L 95, 7.4.2017 )

16

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/947, annettu 24 päivänä toukokuuta 2019, säännöistä ja menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä ( EUVL L 152, 11.6.2019 )

17

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top