EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:167:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 167, 29. toukokuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 167

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
29. toukokuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/712, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/713, annettu 27 päivänä toukokuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/714, annettu 28 päivänä toukokuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/466 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sähköisten asiakirjojen käyttämisestä virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamista varten sekä väliaikaisten toimenpiteiden soveltamisajasta ( 1 )

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/715, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2019 osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 3260)

8

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu EU:n ja Singaporen kauppakomitean päätökseen N:o 2/2020, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2020, Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen 16.1 artiklan 4 kohdan d alakohdan nojalla tehtävästä 10.17 artiklan ja 10.22 artiklan tulkinnasta Singaporessa rekisteröityjen viinejä, väkeviä alkoholijuomia, maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevien maantieteellisten merkintöjen suojaan tehtävien muutosten osalta [2020/644] ( EUVL L 150, 13.5.2020 )

16

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/628, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta ( EUVL L 131, 17.5.2019 )

17

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top