EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:084:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 084, 20. maaliskuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 84

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
20. maaliskuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/419, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, poikkeuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä annettuun delegoituun asetukseen (EU) 2016/1149 viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/420, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2020, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EU) 2016/919 saksankielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/421, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden abamektiini, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kannat ABTS-1857 ja GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotyyppi H-14) kanta AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kannat ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 ja EG 2348, Beauveria bassiana kannat ATCC 74040 ja GHA, klodinafoppi, klopyralidi, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), syprodiniili, diklorproppi-P, fenpyroksimaatti, fosetyyli, Lecanicillium muscarium (aiemmin ”Verticillium lecanii”) kanta Ve6, mepanipyriimi, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kanta BIPESCO 5/F52, metkonatsoli, metrafenoni, Phlebiopsis gigantea kannat FOC PG 410.3, VRA 1835 ja VRA 1984, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta MA342, pyrimetaniili, Pythium oligandrum M1, rimsulfuroni, spinosadi, Streptomyces K61 (aiemmin ”S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (aiemmin ”T. harzianum”) kannat ICC012, T25 ja TV1, Trichoderma atroviride (aiemmin ”T. harzianum”) kannat IMI 206040 ja T11, Trichoderma gamsii (aiemmin ”T. viride”) kanta ICC080, Trichoderma harzianum kannat T-22 ja ITEM 908, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä ( 1 )

7

 

*

Komission asetus (EU) 2020/422, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020, neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamiseksi inflaatioon 1 päivästä huhtikuuta 2020 alkaen ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/423, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 1010/2009 muuttamisesta merikalastustuotteiden saalistodistuksia koskevien, kolmansien maiden kanssa sovittujen hallinnollisten järjestelyjen osalta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/424, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020, tietojen toimittamisesta komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 mukaisen yhteentoimivuuden teknisten eritelmien soveltamatta jättämisen osalta

20

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission suositukseen (EU) 2020/403, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2020, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä ja markkinavalvontamenettelyistä COVID-19-uhkan yhteydessä ( EUVL L 079I, 16.3.2020 )

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top