EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:067:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 067, 5. maaliskuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 67

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
5. maaliskuu 2020


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission Asetus (EU) 2020/354, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoitusluettelosta ja direktiivin 2008/38/EY kumoamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2020/355, annettu 26 päivänä helmikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polyglyserolipolyrisiinioleaatin (E 476) käytöstä nestemäisissä kasviöljyemulsioissa ( 1 )

28

 

*

Komission asetus (EU) 2020/356, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysorbaattien (E 432–436) käytöstä hiilihapollisissa juomissa ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/357, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, asetuksen (EU) 2018/395 muuttamisesta ilmapallolentäjän lupakirjojen osalta ( 1 )

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/358, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1976 muuttamisesta purjelentäjän lupakirjojen osalta ( 1 )

57

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/359, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ( 1 )

82

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/360, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä tietyissä johtavuuden mittauksiin käytettävissä platinoiduissa platinaelektrodeissa ( 1 )

109

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/361, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä korroosionestoaineena käytettävää kuudenarvoista kromia koskevan poikkeuksen osalta ( 1 )

112

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/362, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin kyse on poikkeuksesta, joka koskee kuudenarvoisen kromin käyttöä korroosionestoaineena asuntoautojen absorptiojäähdytyskoneiden hiiliteräsjäähdytysjärjestelmissä ( 1 )

116

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/363, annettu 17 joulukuuta 2019, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tietyistä lyijyn ja lyijy-yhdisteiden käyttöä osissa koskevista poikkeuksista ( 1 )

119

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/364, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tietyissä säteilyä kestävissä videokameraputkissa käytettyä kadmiumia koskevan poikkeuksen osalta ( 1 )

122

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/365, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse tietyissä käsikäyttöisissä polttomoottoreissa käytettävien juotosten ja liitäntöjen pintojen sisältämää lyijyä koskevasta poikkeuksesta ( 1 )

125

 

*

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2020/366, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä termaalisena stabiloivana aineena polyvinyylikloridissa, jota käytetään tietyissä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa lääkinnällisissä laitteissa veren ja muiden kehon nesteiden ja kehon kaasujen analyyseja varten ( 1 )

129

 

*

Komission direktiivi (EU) 2020/367, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY liitteen III muuttamisesta ympäristömelun haittavaikutusten arviointimenetelmien vahvistamisen osalta ( 1 )

132

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/368, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2020, suunnitelman hyväksymisestä afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista eräillä Slovakian alueilla (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 1157)  ( 1 )

137

 

*

Komission päätös (EU) 2020/369, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2020, kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien etuja unionin tasolla edustaville tahoille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2394 nojalla annettavasta oikeudesta tehdä ulkoinen hälytys ( 1 )

139

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top