EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:027:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 027, 31. tammikuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 27

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

63. vuosikerta
31. tammikuu 2020


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/127, annettu 29 päivänä tammikuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rahoituskurista varainhoitovuodesta 2021 alkaen sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pilareiden välisestä joustavuudesta kalenterivuoden 2020 osalta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/128, annettu 25 päivänä marraskuuta 2019, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta

6

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/129, annettu 26 päivänä marraskuuta 2019, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn muita heikompaa asemaa koskevan kynnysarvon muuttamisesta

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/130, annettu 28 päivänä tammikuuta 2020, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/131, annettu 29 päivänä tammikuuta 2020, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/132, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, kiireellisestä toimenpiteestä poikkeuksena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 45 artiklan 3 kohdasta siltä osin kuin on kyse unionin rahoitusosuudesta menekinedistämistoimeen viinialalla

20

 

*

Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/133, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta viinialan kansallisten tukiohjelmien osalta annetusta komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/1150 poikkeamisesta

24

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/134, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/47 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K (2020) 604)  ( 1 )

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top