EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:318:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 318, 10. joulukuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 318

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
10. joulukuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2101, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 9 artiklan täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2102, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2452 muuttamisesta laskennallisiin veroihin liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen korjauksen laskennassa käytettävien tietojen julkistamisen osalta ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2103, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2450 muuttamisesta ja oikaisemisesta ( 1 )

13

 

*

Komission Asetus (EU) 2019/2104, annettu 29 päivänä marraskuuta 2019, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien 1 ja 8 osalta ( 1 )

74

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2105, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta ( 1 )

79

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/2106, annettu 21 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisellä niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskevalla sopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sopimuksen liitteiden I ja II muuttamiseen

96

 

*

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/2107, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 9 (Maahantulon helpottaminen) olevan 9 luvun tarkistamiseen matkustajarekisteritietoja koskevien standardien ja suositeltujen menettelytapojen osalta

117

 

*

Neuvoston Päätös (YUTP) 2019/2108, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, bioturvallisuuden ja bioturvaamisen vahvistamisen tukemisesta Latinalaisessa Amerikassa joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon mukaisesti

123

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/2109, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta

134

 

*

Neuvoston Päätös (YUTP) 2019/2110, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin YTPP-neuvontaoperaatiosta (EUAM RCA)

141

 

*

Neuvoston Päätös (YUTP) 2019/2111, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, SEESACin aseriisunta- ja asevalvontatoimien tukemisesta Kaakkois-Euroopassa laittomien pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden aiheuttaman uhkan vähentämiseksi

147

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/2112, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, tuen antamisesta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 (2013) täytäntöönpanon jatkamiselle ja Syyrian kemiallisten aseiden hävittämisestä tehdyn Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) hallintoneuvoston päätökselle EC-M-33/DEC.1 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä annetun päätöksen (YUTP) 2017/2303 muuttamisesta

159

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2019/2113, annettu 9 päivänä joulukuuta 2019, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumista koskevan EU:n strategian mukaisten SEESACin aseriisunta- ja asevalvontatoimien tukemisesta Kaakkois-Euroopassa annetun päätöksen (YUTP) 2016/2356 muuttamisesta

161

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/2114, annettu 6 päivänä joulukuuta 2919, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 8891)  ( 1 )

163

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2019/451, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 305/2011 tueksi laadituista rakennustuotteiden yhdenmukaistetuista standardeista ( EUVL L 077, 20.3.2019 )

185

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top