EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:289:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 289, 8. marraskuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 289

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
8. marraskuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1864, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä maustettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen yhteydessä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1865, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2019, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 romaniankielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

3

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1866, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 muuttamisesta yhdenmukaistamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettuja rahasto-osuuksia sijoitusvaihtoehtoina tarjoaviin PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettava siirtymäjärjestely saman artiklan mukaisen pidennetyn vapautuskauden kanssa ( 1 )

4

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1867, annettu 28 päivänä elokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä kiinteämääräisen rahoituksen vahvistamisen osalta

6

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1868, annettu 28 päivänä elokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1031/2010 muuttamisesta päästöoikeuksien huutokaupan mukauttamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän sääntöihin kaudella 2021–2030 ja päästöoikeuksien luokitteluun rahoitusvälineiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU nojalla ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EU) 2019/1869, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksista eläinten rehussa ( 1 )

32

 

*

Komission asetus (EU) 2019/1870, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta ja oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse erukahapon ja syaanivetyhapon enimmäismääristä tietyissä elintarvikkeissa ( 1 )

37

 

*

Komission Asetus (EU) 2019/1871, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyviä muita kuin sallittuja farmakologisesti vaikuttavia aineita koskevista valvonnan toimenpiderajoista ja päätöksen 2005/34/EY kumoamisesta ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1872, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta sellaisia kolmansia maita ja niiden alueita, vyöhykkeitä tai erillisalueita koskevassa luettelossa olevan Japania koskevan merkinnän osalta, joista saa tuoda unioniin tai kuljettaa unionin kautta tiettyjä siipikarjahyödykkeitä ( 1 )

47

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1873, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, menettelyistä, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on koordinoidusti suoritettava rajatarkastusasemilla eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja alkioiden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja elintarvikesekoitusten tehostettua virallista valvontaa ( 1 )

50

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1874, annettu 6 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/43/EY tarkoitetusta Kiinan kansantasavallan toimivaltaisten viranomaisten asianmukaisuudesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7854)  ( 1 )

55

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/934, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viininviljelyalueiden, joilla alkoholipitoisuutta voi lisätä, rypäletuotteiden valmistukseen ja säilytykseen sovellettavien sallittujen viininvalmistusmenetelmien ja sovellettavien rajoitusten, sivutuotteiden vähimmäisalkoholipitoisuuden ja sivutuotteiden poistamisen sekä OIV:n viininvalmistusmenetelmien käytännesäännöstön osioiden julkaisemisen osalta ( EUVL L 149, 7.6.2019 )

59

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1706, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan erikoislujan polyesterilangan tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/325 muuttamisesta ( EUVL L 260, 11.10.2019 )

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top