Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:269:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 269, 23. lokakuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 269

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
23. lokakuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1751, annettu 21 päivänä lokakuuta 2019, nimityksen ”Havarti” (SMM) kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1752, annettu 25 päivänä helmikuuta 2019, kyselylomakkeiden sekä jäsenvaltioiden laatimien kertomusten muodon ja julkaisutiheyden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/852 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 1423)  ( 1 )

5

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2016/1790 annettu 12 päivänä helmikuuta 2016, tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) ( EUVL L 274, 11.10.2016 )

12

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/33, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten, vastaväitemenettelyn, käyttörajoitusten, tuote-eritelmien muutosten, suojan peruutuksen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta ( EUVL L 000, 9.1.2019 )

13

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top