Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:257:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 257, 8. lokakuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 257

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
8. lokakuuta 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/1673, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2019, eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/788 liitteen I korvaamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1674, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä ”Beurre d’Isigny (SAN)”

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1675, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, tehoaineen Verticillium albo-atrum, kanta WCS850, hyväksynnän uusimisesta vähäriskisenä tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EU) 2019/1676 annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, elintarvikelisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta ( 1 )

11

 

*

Euroopan Keskuspankin Asetus (EU) 2019/1677, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1678, annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7067)  ( 1 )

21

 

*

Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1679 annettu 4 päivänä lokakuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7246)  ( 1 )

25

 

*

Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1680 annettu 7 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY tueksi laadituista koneita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/436 tšekinkielisen toisinnon oikaisemisesta

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top