Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:187:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 187, 12. heinäkuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 187

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
12. heinäkuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1187, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2019, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1188, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla ulkokaihtimien ja markiisien tuulenpaineen kestävyyteen liittyvät suoritustasoluokat ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1189, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1190, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 185/2013 muuttamisesta Espanjalle vuodeksi 2019 myönnettyihin kalastuskiintiöihin tehtävien vähennysten osalta

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1191, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 04 03 01 03 – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja toimenpiteet siirtolaisten, myös kolmansista maista tulevien siirtolaisten, hyväksi) ( 1 )

33

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1192, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 02 03 01 – Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toiminta ja kehittäminen ja budjettikohta 02 03 04 – Sisämarkkinoiden hallintovälineet) ( 1 )

36

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1193, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 33 02 03 01 – Yhtiöoikeus) ( 1 )

39

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1194, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2019, 4-tert-butyylifenolin (PTBP) tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan f alakohdan nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1195, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, päätösten 2008/730/EY, 2008/837/EY, 2009/184/EY, 2011/354/EU, täytäntöönpanopäätösten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 ja (EU) 2017/2451 muuttamisesta muuntogeenisen soijan, puuvillan, rapsin ja maissin markkinoille saattamista koskevan luvan haltijan ja edustajan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

Komission päätös (EU) 2019/1196, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2019, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1727

50

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta ( EUVL L 158, 27.5.2014 )

52

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta ( EUVL L 158, 27.5.2014 )

52

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top