Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:163:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 163, 20. kesäkuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 163

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
20. kesäkuu 2019


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi (EU) 2019/997, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2019, EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2019/998, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2019, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

13

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2019/999, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2019, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

27

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1000, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kiinan keskuspankin vapauttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista ( 1 )

56

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2019, liiallisen alijäämän olemassaolosta Espanjassa tehdyn päätöksen 2009/417/EY kumoamisesta

59

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2019, sen toteamisesta, että Romania ei ole toteuttanut 4 päivänä joulukuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia toimia

62

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/1003, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2019, sen toteamisesta, että Unkari ei ole toteuttanut 4 päivänä joulukuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia toimia

64

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1004, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, sääntöjen vahvistamisesta jätettä koskevien tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti ja komission täytäntöönpanopäätöksen C(2012) 2384 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4114)  ( 1 )

66

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1005, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2019, sen määrittämisestä, että etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole aiheellista Nicaraguasta peräisin olevien banaanien tuonnissa

101

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1006, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi annetun päätöksen EKP/2011/20 muuttamisesta (EKP/2019/15)

103

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/1007, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, TARGET2-Securities -hankkeesta annettujen suuntaviivojen EKP/2012/13 muuttamisesta (EKP/2019/16)

108

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 4/19/KOL, annettu 6 päivänä helmikuuta 2019, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 104. kerran [2019/1008]

110

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/2066, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta ( EUVL L 334, 31.12.2018 )

112

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top