EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:157:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 157, 14. kesäkuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 157

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
14. kesäkuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/972, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2019, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Džiugas” (SMM))

1

 

*

Komission asetus (EU) 2019/973, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bispyribacin, denatoniumbentsoaatin, fenoksikarbin, flurokloridonin, kvitsalofoppi-P-etyylin, kvitsalofoppi-P-tefuryylin, propakvitsafopin ja tebufenotsidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

3

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/974, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti esittämien mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen parantamista koskevien kansallisten ohjelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4177)

28

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/975, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2019, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 4495)  ( 1 )

31

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/976, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, tavoitteiden asettamista ja palautteen jakamista yhteisissä valvontaryhmissä koskevien periaatteiden vahvistamisesta sekä päätöksen (EU) 2017/274 kumoamisesta (EKP/2019/14)

61

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2018/1977, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista kaudeksi 2019–2020 ( EUVL L 317, 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top