EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:146:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 146, 5. kesäkuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 146

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
5. kesäkuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/911, annettu 24 päivänä toukokuuta 2019, erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutoksen hyväksymisestä (Costers del Segre (SAN))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/912, annettu 28 päivänä toukokuuta 2019, toimivaltaisten viranomaisten julkistettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU mukaisesti kuuluvien tietojen muotoa, rakennetta, sisällysluetteloa ja vuotuista julkistamisajankohtaa koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 650/2014 muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/913, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, lantaanikarbonaattioktahydraatin hyväksynnän uusimisesta kissojen rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 163/2008 kumoamisesta (hyväksynnän haltija Bayer HealthCare AG) ( 1 )

57

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/914, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, Bacillus licheniformis DSM 28710 -organismia sisältävän valmisteen hyväksymisestä lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden ja lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Huvepharma NV) ( 1 )

60

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/915, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen alumiinifoliorullien tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

63

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/916, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2019, suorien tukien mukauttamisasteesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2019 osalta

98

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/917, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2019, maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämisjärjestelmää varten vaadittavien teknisten eritelmien, toimenpiteiden ja muiden vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 25 artiklan mukaisesti

100

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU, Euratom) 2019/918, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien nimittämisestä

104

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/919, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/53/EU tueksi laadituista huviveneitä ja vesiskoottereita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

106

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

AKT–EU-ministerineuvoston päätös N:o 1/2019, annettu 23 päivänä toukokuuta 2019, toimivallan siirtämisestä AKT–EU-suurlähettiläskomitealle tehdä päätös siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan nojalla [2019/920]

114

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/897, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse riskiperusteisen vaatimustenmukaisuuden todentamisen sisällyttämisestä liitteeseen I ja ympäristönsuojeluvaatimusten täytäntöönpanosta ( EUVL L 144, 3.6.2019 )

116

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top