EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:142:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 142, 29. toukokuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 142

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
29. toukokuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/885, annettu 5 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisten sääntelystandardien osalta sellaisten tietojen vahvistamiseksi, jotka kolmannen osapuolen on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille hakiessaan toimilupaa arvopaperistamisen YLS-vaatimusten noudattamisen tarkastamista varten ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/886, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) N:o 480/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta rahoitusvälineitä, yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, jäljitysketjua, toimien tarkastusten laajuutta ja sisältöä sekä toimien otoksen valinnassa käytettäviä menetelmiä koskevien säännösten ja liitteen III osalta

9

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/887, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 71 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta

16

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/888, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/956 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusia raskaita hyötyajoneuvoja koskevista tiedoista, joita jäsenvaltioiden ja valmistajien on seurattava ja joista niiden on raportoitava ( 1 )

43

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/889, annettu 22 päivänä toukokuuta 2019, erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutoksen hyväksymisestä ”Barbera d'Asti” (SAN)

47

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/890, annettu 27 päivänä toukokuuta 2019, erityisehtojen vahvistamisesta maapähkinöiden tuonnille Gambiasta ja Sudanista sekä asetuksen (EY) N:o 669/2009 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 884/2014 muuttamisesta ( 1 )

48

 

*

Komission asetus (EU) 2019/891, annettu 28 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lisäaineryhmästä ”stabilointiaineet” ja ferrolaktaatin (E 585) käytöstä Albatrellus ovinus -sieneen, jota käytetään elintarvikkeen ainesosana ruotsalaisissa maksapasteijoissa ( 1 )

54

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/892, annettu 28 päivänä toukokuuta 2019, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 -valmisteen hyväksymisestä kaikkien muiden sikojen kuin vieroitettujen porsaiden, emakoiden ja kaikkien toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danstar Ferment AG, jota edustaa Lallemand SAS) ( 1 )

57

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/893, annettu 28 päivänä toukokuuta 2019, Bacillus subtilis DSM 15544 -valmisteen hyväksynnän uusimisesta broilerien rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 1444/2006 kumoamisesta (hyväksynnän haltija Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., jota edustaa unionissa Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

60

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/894, annettu 28 päivänä toukokuuta 2019, Escherichia coli CGMCC 7.232:n tuottaman L-treoniinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ( 1 )

63

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/895, annettu 22 päivänä toukokuuta 2019, AKT–EU-ministerineuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse toimivallan siirtämisestä AKT–EU-suurlähettiläskomitealle tehdä päätös siirtymävaiheen toimenpiteiden hyväksymisestä AKT–EU-kumppanuussopimuksen 95 artiklan 4 kohdan nojalla

67

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/896, annettu 28 päivänä toukokuuta 2019, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/450 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eurooppalaisista arviointiasiakirjoista, jotka koskevat väliseinäpakkauksia ei-kantaville seinille, mekaanisesti kiinnitettäviä, joustavia katon vesieristyslevyjärjestelmiä, ohuita metallikomposiittilevyjä, elastisia, onttoja mikrokuulia betonin lisäaineena, kansilaudoituksen kiinnityslaitteistoja ja itsekantavia, läpikuultavia kattosarjoja muovilevyistä valmistetulla katteella ( 1 )

69

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top