EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:109:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 109, 24. huhtikuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 109

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
24. huhtikuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/634, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, Euroopan raja- ja merivartioviraston Bosnia ja Hertsegovinassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen asemaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/635, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (”Lechazo de Castilla y León” (SMM))

4

 

*

Komission asetus (EU) 2019/636, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2019, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/637, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2019, kolekalsiferolin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmään 14 kuuluvissa biosidivalmisteissa ( 1 )

13

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/638, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2019, vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin neljännessätoista kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta yleissopimuksen liitteisiin II, VIII ja IX tehtäviin tiettyihin muutoksiin

19

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/639, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2019, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen osapuolten konferenssin yhdeksännessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta yleissopimuksen A ja B liitteisiin tehtäviin muutoksiin

22

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/640, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2019, kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta rahoitetuista hankkeista vapautuneiden varojen osoittamisesta Afrikan rauhanrahaston täydentämiseen

24

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/641, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, 1R-trans-fenotriinia sisältävän biosidivalmisteperheen lupaa koskevista ehdoista ja edellytyksistä, jotka Irlanti on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 36 artiklan mukaisesti siirtänyt komission käsiteltäviksi (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2837)  ( 1 )

26

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/1506, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, muna- ja siipikarjanliha-alojen poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Italiassa ( EUVL L 255, 11.10.2018 )

28

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2019/50, annettu 11 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III, IV ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klorantraniiliproolin, klomatsonin, syklaniiliprolin, fenatsakiinin, fenpikoksamidin, fluoksastrobiinin, lambda-syhalotriinin, mepikvatin, sipuliöljyn, tiaklopridin ja valifenalaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( EUVL L 10, 14.1.2019 )

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top