EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:103:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 103, 12. huhtikuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 103

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
12. huhtikuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/593, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

1

 

*

Sopimus EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/594, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2019, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä ”Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” (SMM)

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/595, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1635/2006 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ( 1 )

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/596, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

24

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/597, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kehitysrahoituksen eurooppalaista rahoitusrakennetta käsittelevän korkean tason viisaiden ryhmän perustamisesta

26

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/598, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, asetuksen (EU) 2017/1939 16 artiklan 4 kohdassa säädetyistä Euroopan syyttäjien nimittämistä koskevista siirtymäsäännöistä ensimmäistä toimikautta varten ja sen aikana

29

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/599, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2007/453/EY liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden BSE-asemasta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2830)  ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/600, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2831)  ( 1 )

35

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/601, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EU liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti Euroopan unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2832)  ( 1 )

38

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/602, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2006/168/EY liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden luetteloon, joista naudan alkioiden tuonti Euroopan unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2833)  ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/603, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2006/766/EY liitteiden muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden luetteloon, joista simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten, merikotiloiden ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2834)  ( 1 )

44

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/604, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2010/472/EU liitteiden I ja III muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloihin, joista lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2838)  ( 1 )

47

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/605, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2007/777/EY liitteen II muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten lähetysten tuonti unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2840)  ( 1 )

50

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/606, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2012/137/EU liitteen I muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja tiettyjen sen kruunun alaisuuteen kuuluvien alueiden sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luetteloon, joista siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuonti unioniin on sallittu (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2841)  ( 1 )

53

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/607, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2900)  ( 1 )

56

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2018/1922, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta ( EUVL L 319, 14.12.2018 )

60

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/461, annettu 30 päivänä tammikuuta 2019, delegoidun asetuksen (EU) 2016/522 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettavasta poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 soveltamisalasta ( EUVL L 80, 22.3.2019 )

61

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top