EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:086:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 86, 28. maaliskuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 86

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
28. maaliskuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2019/521, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/522, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietojen ilmoittamisesta fluorihiilivetyjä sisältävien polyolien tuotannosta, tuonnista ja viennistä asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan nojalla

37

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2019/523, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2019, kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–V muuttamisesta

41

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/524, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisellä strategisella kumppanuussopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sekakomitean työjärjestyksen vahvistamiseen

66

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/525, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2019, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 2208)  ( 1 )

72

 

*

Komission päätös (EU) 2019/526, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

77

 

*

Komission päätös (EU) 2019/527, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan unionin ja Andorran ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

97

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/244, annettu 11 helmikuuta 2019, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa ( EUVL L 40, 12.2.2019 )

116

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2019/245, annettu 11 päivänä helmikuuta 2019, sitoumustarjousten hyväksymisestä sen jälkeen, kun Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa otettiin käyttöön lopulliset tasoitustullit ( EUVL L 40, 12.2.2019 )

117

 

*

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/352, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta ( EUVL L 64, 5.3.2019 )

118

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/354, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2019, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta ( EUVL L 64, 5.3.2019 )

118

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top