Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:037:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 37, 8. helmikuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 37

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
8. helmikuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/227, annettu 28 päivänä marraskuuta 2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien osalta, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen on nimetty arvioinnista vastaavaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/228, annettu 7 päivänä helmikuuta 2019, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 31 päivänä joulukuuta 2018 alkavalla ja 30 päivänä maaliskuuta 2019 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti ( 1 )

22

 

*

Komission asetus (EU) 2019/229, annettu 7 päivänä helmikuuta 2019, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä menetelmistä, elintarvikkeen turvallisuutta koskevasta vaatimuksesta Listeria monocytogenes -bakteerin osalta iduissa sekä prosessin hygieniaa koskevasta vaatimuksesta ja elintarvikkeen turvallisuutta koskevasta vaatimuksesta pastöroimattomien hedelmä- ja vihannesmehujen (sellaisenaan nautittavat) osalta ( 1 )

106

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/230, annettu 7 päivänä helmikuuta 2019, rauta(II)karbonaatin, rauta(III)kloridiheksahydraatin, rauta(II)sulfaattimonohydraatin, rauta(II)sulfaattiheptahydraatin, rauta(II)fumaraatin, aminohappojen rauta(II)kelaattihydraatin, proteiinihydrolysaattien rauta(II)kelaatin ja glysiinin rauta(II)kelaattihydraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja rautadekstraanin hyväksymisestä porsaiden rehun lisäaineena sekä asetusten (EY) N:o 1334/2003 ja (EY) N:o 479/2006 muuttamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2330 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta ( 1 )

111

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/231, annettu 7 päivänä helmikuuta 2019, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kolmannessakymmenennessätoisessa osatarjouskilpailussa

112

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/232, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2018, liikenneyhteisön alueellisessa ohjauskomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kyseisen komitean työjärjestyksen vahvistamiseen

113

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/233, annettu 6 päivänä marraskuuta 2018, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi UNECE:n sääntöihin nro 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 ja 137 ja UNECE:n maailmanlaajuiseen tekniseen sääntöön nro 9 sekä ehdotuksista kolmeksi uudeksi UNECE:n säännöksi

120

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/234, annettu 5 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen nojalla perustetussa yhteisneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta, joka koskee yhteisneuvoston työjärjestyksen ja kauppa- ja kehityskomitean työjärjestyksen hyväksymistä

127

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/235, annettu 24 päivänä tammikuuta 2019, päätöksen 2008/411/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taajuusalueeseen 3 400 –3 800 MHz sovellettavien teknisten edellytysten päivittämisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 262)  ( 1 )

135

 

*

Komission päätös (EU) 2019/236, annettu 7 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan komission unionin toimielinten sisäisen turvallisuuden vuoksi suorittamaa henkilötietojen käsittelyä koskevien sisäisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse tietojen antamisesta rekisteröidyille ja rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoittamisesta

144

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top