EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:009:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 9, 11. tammikuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 9

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

62. vuosikerta
11. tammikuu 2019


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen voimaantulopäivästä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/33, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten, vastaväitemenettelyn, käyttörajoitusten, tuote-eritelmien muutosten, suojan peruutuksen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/34, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojahakemusten, vastaväitemenettelyn, tuote-eritelmien muutosten, suojattujen nimien rekisterin, suojan peruuttamisen ja tunnusten käytön osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä asianmukaisen tarkastusjärjestelmän osalta

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/35, annettu 8 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 muuttamisesta ( 1 )

77

 

*

Komission asetus (EU) 2019/36, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta aineen N-(2-metyylisykloheksyyli)-2,3,4,5,6-pentafluorobentsamidi osalta ( 1 )

85

 

*

Komission asetus (EU) 2019/37, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta ( 1 )

88

 

*

Komission asetus (EU) 2019/38, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse iprodionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

94

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/39, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ( 1 )

106

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/40, annettu 10 päivänä tammikuuta 2019, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kolmannessakymmenennessä osatarjouskilpailussa

113

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2019/41, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitun sopimuksen pöytäkirjan 3 muuttamiseen

114

 

*

EU:n ja Jordanian assosiaatiokomitean päätös N:o 1/2018, annettu 4 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan 3 niiden määräysten muuttamisesta, jotka koskevat käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (”alkuperätuotteet”) määrittelyä ja luetteloa ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta tietyt tuoteluokat, jotka on valmistettu Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan alueella ja jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen Syyrian pakolaisille ja jordanialaisille, voivat saada alkuperäaseman [2019/42]

147

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/43, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta (EKP/2018/27)

178

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/44, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta, päätöksen EKP/2014/61 muuttamisesta ja päätöksen EKP/2013/30 kumoamisesta (EKP/2018/28)

180

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/45, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta (EKP/2018/29)

183

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/46, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen EKP/2013/26 kumoamisesta (EKP/2018/30)

190

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/47, annettu 29 päivänä marraskuuta 2018, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta (EKP/2018/31)

194

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/48, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta (EKP/2018/32)

196

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top