EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:308:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 308, 4. joulukuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 308

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
4. joulukuuta 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1881, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta liitteiden I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI ja XII osalta aineiden nanomuotojen huomioon ottamiseksi ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, tiettyjen taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjen soveltamisesta luetteloitujen tautien eri luokkiin ja sellaisten lajien tai lajien ryhmien luettelon laatimisesta, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kyseisten luetteloitujen tautien leviämiselle ( 1 )

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1883, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 468/2010 muuttamisesta

30

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1884, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, Georgiassa toteutettavasta Euroopan unionin tarkkailuoperaatiosta, EUMM Georgia, annetun päätöksen 2010/452/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

41

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU, Euratom) 2018/1885, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, luvan antamisesta Suomelle olla ottamatta huomioon eräitä liiketoimiluokkia ja käyttää eräitä likimääräisiä arvioita arvonlisäverosta kertyvien omien varojen perusteen laskemiseksi tehdyn päätöksen 96/566/EY, Euratom muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7840)

43

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU, Euratom) 2018/1886, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, luvan antamisesta Tanskalle olla ottamatta huomioon eräitä liiketoimiluokkia ja käyttää eräitä likimääräisiä arvioita arvonlisäverosta kertyvien omien varojen perusteen laskemiseksi tehdyn päätöksen 90/184/Euratom, ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7854)

45

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU, Euratom) 2018/1887, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018, luvan antamisesta Ranskalle olla ottamatta huomioon eräitä liiketoimiluokkia ja käyttää eräitä likimääräisiä arvioita arvonlisäverosta kertyvien omien varojen perusteen laskemiseksi tehdyn päätöksen 90/176/Euratom, ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 7866)

47

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1888, annettu 3 päivänä joulukuuta 2018, sen määrittämisestä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 19/2013 15 artiklan mukainen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 20/2013 15 artiklan mukainen etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole aiheellista Guatemalasta ja Perusta peräisin olevien banaanien tuonnissa

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top