EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:302:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 302, 28. marraskuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 302

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
28. marraskuuta 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1850, annettu 21 päivänä marraskuuta 2018, tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän rekisteröimisestä asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III (”Гроздова ракия от Търговище” / ”Grozdova rakya ot Targovishte” (MM))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1851, annettu 21 päivänä marraskuuta 2018, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Bayrisch Blockmalz”/”Bayrischer Blockmalz”/”Echt Bayrisch Blockmalz”/”Aecht Bayrischer Blockmalz” (SMM))

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1852, annettu 26 päivänä marraskuuta 2018, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (”Mahón-Menorca” (SAN))

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1853, annettu 27 päivänä marraskuuta 2018, unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle ”Teat disinfectants biocidal product family of CVAS” ( 1 )

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1854, annettu 27 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY vahvistettujen kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamiseen käytettävän vapaaehtoisen Better Biomass -järjestelmän hyväksymisestä

73

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1855, annettu 27 päivänä marraskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 406/2009/EY soveltamisalaan kuuluvista vuoden 2016 kasvihuonekaasupäästöistä kunkin jäsenvaltion osalta

75

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1856, annettu 27 päivänä marraskuuta 2018, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 8058)  ( 1 )

78

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö nro 39 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää nopeus- ja matkamittarilaitteistojen ja niiden asennuksen osalta [2018/1857]

106

 

*

Muutokset Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntöön nro 100 – Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää sähköiseen voimajärjestelmään sovellettavien erityisvaatimusten osalta [2018/1858]

114

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission päätökseen (EU) 2018/860, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, tukijärjestelmästä SA.45852–2017/C (ex 2017/N) jonka Saksa aikoo toteuttaa kapasiteettivarannon perustamiseksi ( EUVL L 153, 15.6.2018 )

115

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top