Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:262:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 262, 19. lokakuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 262

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
19. lokakuuta 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (Euratom) 2018/1563, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2019–2020) ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1314/2013 kumoamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1564, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, dolomiitti-magnesiittia sisältävän valmisteen hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena lukuun ottamatta lypsylehmiä ja muita lypsäviä märehtijöitä, vieroitettuja porsaita ja lihasikoja ( 1 )

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1565, annettu 17 päivänä lokakuuta 2018, Paenibacillus lentus (DSM 28088) -organismin tuottamaa endo-1,4-beeta-mannanaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden ja muiden toissijaisten siipikarjalajien kuin munivien siipikarjalajien, lihakalkkunoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Elanco GmbH) ( 1 )

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1566, annettu 18 päivänä lokakuuta 2018, Aspergillus niger (NRRL 25541) -organismin tuottamaa endo-1,3(4)-beeta-glukanaasia ja endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja Aspergillus niger (ATCC66222) -organismin tuottamaa alfa-amylaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden ja (vieroitettujen) toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena sekä asetuksen (EY) N:o 1453/2004 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Andrès Pintaluba SA) ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1567, annettu 18 päivänä lokakuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/249 oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse tauriinin, beta-alaniinin, L-alaniinin, L-arginiinin, L-asparagiinihapon, L-histidiinin, DL-isoleusiinin, L-leusiinin, L-fenyylialaniinin, L-proliinin, DL-seriinin, L-tyrosiinin, L-metioniinin, L-valiinin, L-kysteiinin, glysiinin, mononatriumglutamaatin ja L-glutamiinihapon hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja L-kysteiinihydrokloridimonohydraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena kissoja ja koiria lukuun ottamatta ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1568, annettu 18 päivänä lokakuuta 2018, Komagataella phaffii (DSM 32159) -organismin tuottamaa fumonisiiniesteraasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä kaikkien sikojen ja kaikkien siipikarjalajien rehun lisäaineena ( 1 )

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1569, annettu 18 päivänä lokakuuta 2018, Trichoderma reesei (CBS 114044) -organismin tuottamaa endo-1,4-beetaksylanaasia sisältävän entsyymivalmisteen hyväksymisestä munivien kanojen, toissijaisten siipikarjalajien ja lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Roal Oy) annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1110/2011 muuttamisesta ( 1 )

37

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1570, annettu 18 päivänä lokakuuta 2018, Argentiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuontia koskevan menettelyn päättämisestä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1194/2013 kumoamisesta

40

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1571, annettu 18 päivänä lokakuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdennessakymmenennessäkuudennessa osatarjouskilpailussa

54

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1572, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018, kolmipyöräisten ajoneuvojen, mopojen sekä luokan L ajoneuvojen korvaavien pakoäänenvaimennusjärjestelmien hyväksyntään melupäästöjen osalta sovellettavia yhdenmukaisia vaatimuksia koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 9, 63 ja 92 soveltamisesta unionissa

55

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1573, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018, Ghanan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisellä ensivaiheen talouskumppanuussopimuksella perustetussa talouskumppanuussopimuskomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta talouskumppanuussopimuskomitean päätöksen, joka koskee Kroatian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin, hyväksymiseen

57

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1574, annettu 16 päivänä lokakuuta 2018, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

60

 

*

Komission päätös (EU) 2018/1575, annettu 9 päivänä elokuuta 2018, toimenpiteistä, jotka Kreikka on toteuttanut eräiden Kreikan kasinoiden hyväksi SA.28973 – C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009) (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5267)  ( 1 )

61

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1576, annettu 18 päivänä lokakuuta 2018, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6961)  ( 1 )

71

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta ( EUVL L 260, 17.10.2018 )

90

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top