EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 256, 12. lokakuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 256

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
12. lokakuuta 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1513, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden (CMR-aineet) kategoriaan 1A tai 1B luokitelluista aineista ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1514, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, asibentsolaari-s-metyylin, klopyralidin, emamektiinin, fenheksamidin, fenpyratsamiinin, fluatsifoppi-P:n, isofetamidin, Pasteuria nishizawae Pn1:n, talkin (E553B) ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1515, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse difenyyliamiinin ja oksadiksyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

33

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1516, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse penoxsulamin, triflumitsolin ja triflumuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

45

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1517, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, tiettyjen ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspensiosta annetun neuvoston asetuksen (EU) 2018/581 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

58

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1518, annettu 9 päivänä lokakuuta 2018, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Banco de Españan ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

63

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1519, annettu 9 päivänä lokakuuta 2018, väliaikaisen kokeen järjestämisestä tiettyjen poikkeusten myöntämiseksi kasvilajien vehnä, ohra, kaura ja maissi populaatioiden pitämiseksi kaupan neuvoston direktiivin 66/402/ETY nojalla annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/150/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5470)  ( 1 )

65

 

*

Komission päätös (EU) 2018/1520, annettu 9 päivänä lokakuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 kumoamisesta

67

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1521, annettu 10 päivänä lokakuuta 2018, Espanjassa käytettävien sianruhojen luokitusmenetelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2009/11/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6507)

84

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1522, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2284 mukaisten kansallisten ilmansuojeluohjelmien yhteisestä muodosta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6549)  ( 1 )

87

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti ( 1 )

103

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1524, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6560)  ( 1 )

108

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 1/2018, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, vastuuvapauden myöntämisestä maatalouden ja maaseudun yhteistyön teknisen keskuksen (CTA) johtajalle keskuksen varainhoitovuosien 2001, 2002 ja 2003 talousarvion toteuttamisen osalta [2018/1525]

117

 

*

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 2/2018, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, vastuuvapauden myöntämisestä maatalouden ja maaseudun yhteistyön teknisen keskuksen (CTA) johtajalle keskuksen varainhoitovuosien 2004, 2005 ja 2006 talousarvion toteuttamisen osalta [2018/1526]

118

 

*

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 3/2018, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, vastuuvapauden myöntämisestä maatalouden ja maaseudun yhteistyön teknisen keskuksen (CTA) johtajalle keskuksen varainhoitovuosien 2007–2016 talousarvion toteuttamisen osalta [2018/1527]

119

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 376/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY, komission asetusten (EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta ( EUVL L 122, 24.4.2014 )

120

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top