EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:245:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 245, 1. lokakuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 245

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
1. lokakuuta 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1461, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta ravintolisissä käytettävän niukasti substituoidun hydroksipropyyliselluloosan osalta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1462, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta tiettyjen sorbitaaniestereiden (E 491 sorbitaanimonostearaatti, E 492 sorbitaanitristearaatti ja E 495 sorbitaanimonopalmitaatti) eritelmien osalta ( 1 )

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1463, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, uusien psykoaktiivisten aineiden N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi (syklopropyylifentanyyli) ja 2-metoksi-N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi (metoksiasetyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

9

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1464, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä laaja-alaisella talous- ja kauppasopimuksella perustetussa kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevässä CETA-komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta luettelojen vahvistamiseen henkilöistä, jotka ovat halukkaita toimimaan paneelissa sopimuksen kahdennenkymmenennenkolmannen ja kahdennenkymmenennenneljännen luvun mukaisesti

12

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1465, annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 muuttamisesta

16

 

*

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2018/1466, annettu 21 päivänä syyskuuta 2018, päätöksen (EU) 2018/795, joka koskee binaarioptioiden markkinointia, jakelua tai myyntiä yksityisasiakkaille koskevaa väliaikaista kieltoa, uusimisesta ja muuttamisesta

17

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top