EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 194, 31. heinäkuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 194

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
31. heinäkuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1069, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2018–2024)

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2018/1070, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2018, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018 annetun asetuksen (EU) 2017/1970 muuttamisesta

21

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1071, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/468 kumoamisesta

23

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1072, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

27

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1073, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 21 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

30

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1074, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1075, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2018, tehoaineen Ampelomyces quisqualis kannan AQ10 hyväksynnän uusimisesta vähäriskisenä tehoaineena kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1076, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen isofluraani luokittelemiseksi sen jäämien enimmäismäärän osalta ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1077, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 soveltamissäännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 808/2014 muuttamisesta

44

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1078, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta 2018 alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2018 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti ( 1 )

47

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1079, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Bacillus subtilis DSM 28343 -valmisteen hyväksymisestä vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1080, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Bacillus subtilis DSM 29784 -valmisteen hyväksymisestä lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1081, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) -valmisteen hyväksymisestä lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., jota edustaa Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1082, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatiosta annetun päätöksen (YUTP) 2016/610 muuttamisesta

140

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1083, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP muuttamisesta

142

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1084, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon ajantasaistamisesta, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, sekä päätöksen (YUTP) 2018/475 kumoamisesta

144

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1085, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

147

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2018/1086, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

150

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1087, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

152

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Norsunluurannikon sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ensivaiheen talouskumppanuussopimuksella perustetun talouskumppanuussopimuskomitean päätös N:o 1/2018, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, talouskumppanuussopimuskomitean työjärjestyksen hyväksymisestä [2018/1088]

158

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top