EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:188:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 188, 25. heinäkuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 188

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
25. heinäkuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/1041, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen puitesopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/1042, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ohjaamo- ja matkustamomiehistön lääketieteellisen kelpoisuuden varmistamiseen tarkoitettujen tukiohjelmien, ohjaamomiehistön psykologisen arvioinnin sekä psykoaktiivisten aineiden järjestelmällisen ja satunnaisen testauksen käyttöönottoon liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä ja siltä osin kuin on kyse uusien turbiinimoottorikäyttöisten lentokoneiden, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 5 700 kg ja jotka saavat kuljettaa 6–9 matkustajaa, varustamisesta maan läheisyydestä varoittavalla järjestelmällä

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1043, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2018, tehoaineen fenamidoni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta ( 1 )

9

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1044, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4795)  ( 1 )

12

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU:n ja Ukrainan kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevän assosiaatiokomitean päätös N:o 2/2018, annettu 14 päivänä toukokuuta 2018, assosiaatiosopimuksen IV osaston 1 luvun liitteissä I-C ja I-D vahvistettujen vientitullien poistoluettelon ja vientitulleihin liittyvien suojatoimenpiteiden uudelleenlaskemisesta [2018/1045]

17

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top