Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:165:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 165, 2. heinäkuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 165

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
2. heinäkuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/929, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

1

 

 

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskeva Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/930, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2018, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Pitina (SMM))

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/931, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan oksaalihapon tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena

13

 

*

Komission asetus (EU) 2018/932, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtävää testausta koskevista säännöksistä ja polttoainerajoittamatonta tyyppihyväksyntää koskevista vaatimuksista  (1 )

32

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2018/933, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2018, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY saksankielisen toisinnon oikaisemisesta  (1 )

35

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/934, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa

37

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/935, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2018, Bangladeshista peräisin olevien betelköynnöksen lehtiä (”Piper Betle”) sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden tuonnin väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/88/EU muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 3997)  (1 )

40

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/936, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2018, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4003)

42

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top