EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:105:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 105, 25. huhtikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 105

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
25. huhtikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/631, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä perustamalla Euroopan unionin vertailulaboratorioita kasvintuhoojia varten

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/632, annettu 19 päivänä helmikuuta 2018, ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 muuttamisesta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/633, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2018, ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luottoluokitusten sijoittamista objektiiviseen luottoluokka-asteikkoon koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1800 muuttamisesta ( 1 )

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/634, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuvaustaulukoista, joissa määritetään vastaavuus ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskiarvioiden ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädettyjen luottoluokkien välillä ( 1 )

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/635, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2018, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) ja pöytäkirjan 37 (luettelo, josta määrätään 101 artiklassa) muuttamiseen

21

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/636, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2018, disykloheksyyliftalaatin tunnistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan c ja f alakohdan mukaiseksi erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2167)  ( 1 )

25

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/637, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2018, taajuusalueiden 900 MHz ja 1 800  MHz käytön yhdenmukaistamisesta yleiseurooppalaisten sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan yhteisössä pystyviä maanpäällisiä järjestelmiä varten tehdyn päätöksen 2009/766/EY muuttamisesta esineiden internetin kannalta merkityksellisten teknisten edellytysten osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2261)  ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/638, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2018, kiireellisistä toimenpiteistä haitallisen organismin Spodoptera frugiperda (Smith) unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 2291)

31

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen väliseen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevaan sopimukseen, allekirjoitettu Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2010( EUVL L 288, 5.11.2010 )

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top