EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:101:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 101, 20. huhtikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 101

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
20. huhtikuu 2018


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/599, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2018, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/600, annettu 10 päivänä lokakuuta 2016, yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

3

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/601, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2018, yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

5

 

 

Yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus

6

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/602, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 täytäntöönpanosta

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/603, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/604, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 muuttamisesta tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määrittämistä unionissa helpottavien menettelysääntöjen osalta sekä asetusten (ETY) N:o 3510/80 ja (EY) N:o 209/2005 kumoamisesta

22

 

*

Komission asetus (EU) 2018/605, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi ( 1 )

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/606, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Dons” (SAN)

37

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/607, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa laajennettuna koskemaan Marokosta ja Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia riippumatta siitä, onko nämä maat ilmoitettu alkuperämaaksi, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/608, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, laivavarusteiden elektronisten tunnisteiden teknisistä arviointiperusteista ( 1 )

64

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/609, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/154 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa toisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa

68

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/610, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa yhdeksännessätoista osatarjouskilpailussa

69

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2018/611, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2018, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

70

 

*

Komission päätös (EU) 2018/612, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, valtiontuesta SA 28876–2012/C (ex CP 202/2009) jonka Kreikka on myöntänyt Pireuksen sataman konttiterminaalille (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 1978)  ( 1 )

73

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2018/267, annettu 19 päivänä helmikuuta 2018, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön ( EUVL L 51, 23.2.2018 )

76

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top